V pátek 22.02. se 1. stupeň neučí

Vážení rodiče a žáci,
v pátek 22. února se 1. až 5. třídy ZŠ Sportovní nebudou učit, pro žáky těchto tříd je vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem je účast na celodenním vzdělávacím semináři těch pedagogických zaměstnanců školy, kteří učí na 1. stupni.

Obědy na tento den je nutné si odhlásit individuálně, v den ředitelského volna žákům bez vyučování oběd nelze poskytnout.

V případě nutnosti u některých dětí být v tento den ve škole (nemůže zůstat doma), dítě může do školy přijít a strávit den v rámci školní družiny. Případný pobyt dítěte ve škole je však nutné předem nahlásit paní zástupkyni Botkové, tel. 605203055, nejpozději do středy 20.02. do 08:00 hodin.

Třídy 6. až 9. ročníku mají vyučování podle rozvrhu.

Děkujeme za pochopení.
Milan Melichárek, ředitel školy