Vánoční besídka pro rodiče

Ve středu jsme si připravili pro rodiče krátké vystoupení, kde jsme ukázali, jak umíme číst, počítat, zazpívali jsme koledu a každý přednesl část básničky. Na závěr jsme zapálili svíčky na adventním věnci. Bylo nám spolu dobře, rodiče nás odměnili potleskem, ač nervozita byla veliká a chybičky se vloudily. Vánoce se blíží a proto jsme si ještě společně s rodiči zazpívali a popřáli si krásné vánoční svátky.