Vánoční koledování 22. 12. 2015

Jako každý rok, tak i letos, všechny děti z 1. stupně ZŠ Sportovní se sešly na vánoční koledování na chodbě, zazněly koledy známé i méně známé.

Všichni, kdo mají srdce otevřené, se naladili na nadcházející dny sváteční.

Marcela Dorňáková