Vánoční zpívání v UH

U Betléma dnes Maria Přečistá.........

V pondělí jsme si dodali odvahy a šli zazpívat spolu s ostatními žáky uherskohradišťských škol a školek koledy na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. Vystoupení se nám povedlo, sklidili jsme velký potlesk a děkujeme, že jste nás přišli podpořit. Vánoční atmosféru jsme si užili i krátkou procházkou po trzích, také jsme zazvonili a v duchu vyslovili svá tajná přání.

I já mám jedno. Přeji Vám krásné a pohodové svátky a do nového roku hlavně zdraví a štěstí.