Vážení rodiče žáků 6. až 8. ročníku ZŠ Sportovní

Ve webové komunikaci Bakaláři máte zprávu k umožnění docházky do školy pro žáky 6. až 8. ročníku ZŠ.

Prosíme o Vaši odpověď.

Děkujeme.

Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy