Vážení rodiče žáků 9. tříd ZŠ Sportovní

Ve webové komunikaci Bakaláři máte zprávu k umožnění osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky od 11.05.2020.

Prosíme o Vaši odpověď.

Děkujeme.

Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy