Vážení rodiče žáků ZŠ Sportovní

Ve webové komunikaci Bakaláři máte zprávu o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZŠ Sportovní.

Zároveň - jen rodiče žáků 9. tříd - máte ve webové komunikaci Bakaláři další zprávu.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy