Velikonoční workshop na SŠ Mesit o.p.s.

Dne 12.4.2017 navštívila třída 6 .C v rámci hodiny pracovních činností Střední školu Mesit o.p.s. v Uherském Hradišti. Žáci byli rozděleni na chlapce a dívky, protože pro každou skupinu byl připraven jiný program. Děvčata zůstala ve škole, kterou si nejprve prohlédla, a pak si pod vedením floristky a žáků z oboru zahradnické práce vyzkoušela aranžování velikonočních věnečků a ozdob na sváteční stůl. Chlapci přešli do firmy Mesit. Tam si pro ně připravili program žáci z učebního oboru elektrikář-silnoproud. Kluci pracovali ve skupinkách, sestavili si robota, kterého naprogramovali, aby jezdil přesně podle zadaných parametrů. Na závěr ve dvojicích simulovali s roboty sumo zápasy. Po návratu chlapců do školy jsme všichni nahlédli do tříd praktického vyučování a dozvěděli se informace o dalších studijních oborech, které tato střední škola studentům nabízí. Před odchodem jsme se ještě vyfotili u krásně nazdobeného velikonočního stromu. Návštěva se nám líbila a rádi se zúčastníme dalších zajímavých workshopů.