Velká soutěž s Rudou Sběrňáčkem – školní rok 2014/15

Vážení rodiče a milí žáci,
již pátým rokem se rozjela soutěž mezi školami ve sběru papíru, drobného elektrozařízení a železa, do které se každoročně úspěšně zapojujeme.  

Velmi si vážíme vaší ochoty a pomoci, která naši školu přivedla dvakrát k vítězství a dvakrát k zisku 2. místa mezi 50 školami. Na tyto významné úspěchy bychom chtěli navázat i v letošním ročníku a proto si vás dovolujeme opět požádat o spolupráci. Více informací si přečtěte v dokumentu Environmentální aktivity.

Environmentální aktivity 2014/15

Na naší škole se snažíme zapojovat do různých projektů, které nám pomáhají vést děti k pěknému vztahu k přírodě a přispívají k ochraně životního prostředí. Navíc nám umožňují získat finanční prostředky, které využíváme ke zlepšení vybavenosti školy a také ke sponzorování zvířat v ZOO Lešná.

1. Projekt RECYKLOHRANÍ – umožňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií body, za které můžeme čerpat různé odměny. Můžete po svých dětech posílat různé baterie, nefunkční mixéry, mlýnky, kávovary, varné konvice, friťáky, holicí strojky, fény, toustovače, žehličky, radiopřijímače, elektrické nářadí, faxy, elektronické hračky, klávesnice, záznamníky atd. AKCE BATERIE – do konce října vyšší počet bodů!
Předávejte, prosím, třídním učitelům nebo paní učitelce A. Kahánkové.

2. Projekt SBÍREJ TONER - sbíráme tonery, cartridge, mobily a taktéž získáváme body na výběr z různých odměn.

3. EKOSOUTĚŽ S RUDOU SBĚRŇÁČKEM - je ekologická soutěž organizovaná Sběrnými surovinami zaměřená na zvýšení zájmu mezi dětmi v oblasti separace odpadů. Cílem je zajištění ekologických návyků u nejmladších a neporušené životní prostředí dalším generacím. Navíc sběrem nefunkčních elektrozařízení a jejich recyklací dáváme práci našim handicapovaným spoluobčanům. Sbíráme papír, elektrozařízení a železo.

ZŠ Sportovní obsadila v této soutěži v minulém školním roce 2. místo. Žáci naší školy odevzdali celkem 46 458 kg papíru, 2 367 kg železa a 1454 kg elektromateriálu a překonali tak svůj loňský úspěch o 8 296 kg. Naše škola získala kromě finanční odměny za odevzdaný separovaný odpad /50 855,- Kč/  prémii 2 000,- Kč za 2. místo a drobné dárky věnované sponzorem soutěže.       

Ze získané finanční částky byly zakoupeny ceny pro nejlepší třídy, zaplacena doprava dětí do Lešné a budou zakoupeny pomůcky pro výuku a sportování. Stejně jako v minulých letech jsme se rozhodli sponzorovat částkou 7 000,- Kč zvíře v ZOO Lešná. Pro další školní rok si naši nejlepší „sběrači“ vybrali žirafu rotschildovu.

Obrovské poděkování patří všem /žákům, učitelům a rodičům/, kteří shromažďovali a odváželi druhotný materiál a podpořili tuto ekologickou aktivitu. Moc si vaší pomoci vážíme.

Do Ekosoutěže se chceme zapojit i v letošním roce. Soutěž začala 15. září 2014 a bude probíhat po celý školní rok. Rodiče mohou navážet separovaný odpad opět do Sběrných surovin v Uherském Hradišti /ulice Průmyslová/ nebo do Uherského Brodu. Výtěžek plánujeme využít na vybudování odpočinkových zón pro žáky na chodbách.

PRAVIDLA Velké soutěže s Rudou Sběrňáčkem

/papír, elektrozařízení, železo, kovy/

Zahájení: 15. 9. 2014
Ukončení: 19. 6. 2015

Motivace: finanční odměna za odevzdaný materiál dle výkupních cen, nejlepší školy dostanou další finanční prémii a dárky od partnerů soutěže.

Sběrový papír je nutno roztřídit na:
a/ lepenku /karton/ nebo b/ noviny + časopisy + letáky + kancelářský papír + sešity…
Směs papíru nesmí obsahovat plastové příměsi, folie, samolepky, textil…
Při odevzdávání nesmí být papír svázaný provázkem či polepený páskou.

Elektrozařízení  –  rádia, počítače, klávesnice, videa, elektr. hračky, vysavače, konvice, pracovní nářadí, mikrovlnné trouby, atd. NE – chladničky, televizory, monitory.
Veškerá elektrozařízení musí být kompletní.

U nás ve škole: bude probíhat tato celoroční soutěž opět mezi třídami a taktéž soutěž jednotlivců. Na absolutní vítěze čekají dorty a další odměny, nejlepších 30 sběračů pojede zdarma na exkurzi do ZOO Lešná.

Kam vozit separovaný odpad?

1. Areál Sběrných surovin – Průmyslová ulice, Uh. Hradiště, nově i Sběrné suroviny Uh. Brod: Papír, nefunkční elektrozařízení, železo a kovy je možné odevzdat přímo ve Sběrných surovinách a nechat jej zapsat na jméno školy. Nebudete si brát peníze a lístek s potvrzeným množstvím odevzdaných kg přinesete do školy /předejte tříd. učitelům nebo pí uč. Kahánkové/

Navážet se může již nyní a až do 19. června 2015!

2. Školní budova: Kontejnery na papír a drobný elektromateriál budou přistaveny za branou u dopravního hřiště v měsíci dubnu. O přesném termínu budete včas informováni.

Výtěžek ze sběru bude opět využit na sponzorování zvířete v Zoo Lešná, odměny nejlepším sběračům a vybudování odpočinkových zón pro žáky na chodbách. Poděkování předem patří všem žákům, rodičům, přátelům školy a učitelům, kteří podpoří tuto aktivitu.