VÝSLEDKY EKOSOUTĚŽE 2014/15

ZŠ Sportovní se stala absolutním vítězem v Ekosoutěži ve sběru papíru a dalších odpadů organizovanou Sběrnými surovinami v kategorii celkového množství odevzdaného papíru. Žáci naší školy odevzdali celkem 50 369 kg papíru a téměř 1500 kg železa a elektromateriálu. Opět jsme navýšili počet odevzdaných kg a porazili tak našeho rivala ze Starého Města, 3. příčka patřila ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod.  Úspěch je to jistě cenný, neboť této soutěže se zúčastnilo 45 základních a mateřských škol. Zároveň byla 19. června ukončena i školní soutěž tříd a jednotlivců.

Slavnostní vyhlášení naší školní soutěže proběhlo 24. června v atriu školy. Byli odměněni žáci 10 nejlepších tříd, vítězové navíc obdrželi dorty. 10 nejúspěšnějším sběračům ředitel školy předal sladkosti a  dárky věnované firmou Sběrné  suroviny .

Naše škola získala kromě finanční odměny za odevzdané množství separovaných odpadů / 47 583,-Kč/  i prémii 3 000,- Kč za 1. místo.

Ze získané finanční částky byly zakoupeny odměny pro nejlepší sběrače, zaplacena doprava dětí do Lešné a v novém školním roce chceme vybudovat relaxační zónu pro děti 1. stupně. Stejně jako v minulých letech budeme sponzorovat částkou 7 000,- Kč zvířátko v Lešné.

Obrovské poděkování p​atří všem /žákům, učitelům a rodičům/, kteří shromažďovali a odváželi druhotný materiál a podpořili tuto ekologickou aktivitu, která přispívá ke snaze nás všech chránit životní prostředí. Moc si vaší pomoci vážíme.

Mgr. Alena Kahánková