Základní škola Sportovní pořádala okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 12.02.2014 se v naší škole konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 55 nejlepších řešitelů z dvaceti devíti základních škol a víceletých gymnázií Uherskohradišťska.

Soutěžící plnili v mluvnické části čtyři úkoly. Ve druhé části byl slohový úkol se zadáním
„Jak jsem si osladil(a) život …“. Žáci měli stanoven dvakrát hodinový limit na splnění zadání. V porotě posuzovalo výsledky osm učitelů českého jazyka.

Do krajského kola postupují tři žáci. Přejeme jim, aby úspěšně reprezentovali náš okres.   

Mgr. Božena Nevyjelová