Zápis dětí do 1. ročníku naší školy k povinné školní docházce

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 06.02.2014 a v pátek 07.02.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v budově pro 1. stupeň naší ZŠ.

Dítě se k zápisu dostaví v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, který se prokáže občanským průkazem. Je nutné přinést s sebou rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte je lépe vzít s sebou již vyplněnou, avšak je možné ji vyplnit až ve škole v den zápisu (je k dispozici ve škole).

Přímo u zápisu je možnost konzultace školní zralosti s odborníkem z Pedagogicko - psychologické poradny.

Součástí zápisu budou i jednoduché pohybové aktivity dětí v tělocvičně. Důvodem je zjištění předpokladů dětí a zájmu rodičů navštěvovat od 3. ročníku naší školy třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídu).

Přijďte, těšíme se na Vás.