Zpestření výuky anglického jazyka nebo i motivace?

Na naší škole máme ve výuce AJ rodilé mluvčí. Jsou to Jacquelyn a Vendy z USA, dvě nadšené mladé sportovkyně, které  žákům přinesly nejen zpestření ve výuce AJ, ale i nové poznatky o jejich zemi, kultuře a způsobu života tolik odlišného od našeho. Tyto hodiny se staly u žáků velmi populární.

Je to bezesporu skvělá příležitost komunikace s rodilými mluvčími, pro mnohé žáky ale i dobrá motivace k dalšímu studiu AJ.

And what do the girls from the USA say:

We are very pleased and happy with the students a teachers. All classes are very enthusiastic and willing to learn.

We were very surprised at how well the students allready knew English and we hope with our lessons will make them even better.“

Mgr.Zdeňka Brehmerová