Zpívání žáků 1. stupně u vánočního stromu /15.12.2014/

Rok uplynul jako voda a dětmi toužebně očekávané Vánoce pomalu ťukají na dveře. I letos připravili vyučující 1. stupně se svými žáky krátké pásmo koled a říkanek. Svým zpěvem na Masarykově náměstí pomohly děti dotvořit kouzelnou předvánoční atmosféru.

Poslechnout si je přišli také mnozí rodiče a prarodiče, kterým děkujeme za podporu a přejeme příjemné prožití nadcházejících dnů a hodně zdraví a klidu v roce 2015.