ZŠ Sportovní otevřela pro veřejnost

Týden otevřených dveří se v naší škole uskutečnil od 11. do 15.01.2016. Rodiče i s dětmi se mohli podívat v dopoledních hodinách do výuky.

Ve středu 13.01.2016 byl připraven dvouhodinový odpolední program s názvem „Přijďte, budeme si hrát“,
ve kterém bylo možno zapojit své děti do ukázek netradiční výuky, činnosti kroužků, ale také si prohlédnout všechny prostory školy. Byly připraveny tyto aktivity: kreslení, malování, modelování, vystřihování, lepení, muzicírování, společenské hry, angličtina hrou, výukové programy na PC, zábavné psaní na interaktivní tabuli. V tělocvičně školy byla ukázka florbalu a obratnostní cvičení na stanovištích s netradičními pomůckami. Volný čas bylo možno strávit i činnostmi ve školní družině.

Zajímavé odpoledne prožili ti, kteří se zúčastnili.