6. A se projela po Baťově kanále

Na náš třídní výlet jsme se vydali 22. května 2014.

Z Uherského Hradiště jsme vyrazili brzy ráno vlakem do vesnice s názvem Vnorovy. Z tamního nádraží jsme pokračovali pěšky směrem k přístavišti.
U nejbližšího mostu přes Baťův kanál jsme nasedli na výletní loď a dopluli až k plavební komoře, která odděluje tento kanál od řeky Moravy.
Abychom mohli plout lodí i po řece Moravě, museli jsme čekat až se voda v plavební komoře zvedne a pak pokračovali v krátké plavbě po řece Moravě a zpět.
Během plavby jsme se od průvodce dozvěděli mnoho zajímavého o stavbě a využití Baťova kanálu. Počasí nám přálo a někteří jsme se dokonce opálili. Do Uherského Hradiště jsme opět přijeli vlakem.