Advent v 1. třídách

Výukový program děti provedl dobou adventu, vysvětlil jim původ Vánoc, seznámil je s některými tradičními zvyky a osvětlil jejich původ a poselství. Děti si vyzkoušely role sv. Barbory, sv. Mikuláše a
sv. Lucie. Na závěr si vytvořily malé dárečky.

Děkujeme pracovnicím Přírodovědného centra Trnka v Uh. Hradišti za poutavý program.

učitelé 1. tříd