Aktuality v environmentální výchově /duben 2015/

1. Připomínáme, že stále běží Velká soutěž s Rudou Sběrňáčkem ve sběru papíru, elektrozařízení, železa a kovů až do 19. 6. /podrobněji viz aktuality září/. Doposud jste již navezli do Sběrných surovin  22 tun surovin /hlavně 1. stupeň/, za což vám děkujeme. V loňském roce se naše škola umístila na 2. místě mezi 50 školami s 50 tunami odevzdaného druhotného materiálu. Na tento opakovaný úspěch bychom rádi navázali i letos a z výtěžku plánujeme vybudovat odpočinkové zóny pro žáky na chodbách.

Sběr můžete až do konce soutěže vozit do Sběrných surovin v Uh. Hradišti na Průmyslové ulici, ale také do  Uh. Brodu.

Ve dnech 21., 22. a 23. dubna 2015 je možno přivézt veškerý druhotný materiál do areálu školy v době od 7.00 do 8.00 hodin. Kontejnery budou umístěny na dopravním hřišti – příjezd zadní branou od zimního stadionu. Papír nemusí být svázaný, pouze roztříděný /zvlášť kartony, jinak vše dohromady/. Vážit budeme na místě.

2. Program Recyklohraní – stále platí, že žáci mohou do školy průběžně nosit drobné elektro, vybité baterie, tonery a cartridge.

Našim společným cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace a vychovávat je k tomu, aby jim nebylo lhostejné, v jakém prostředí budou vyrůstat. Děkujeme za podporu v našich aktivitách.

Mgr. Alena Kahánková