Atletika pro děti do škol

Dne 3. listopadu proběhlo na naší škole školení s názvem “Atletika pro děti do škol“, které patří mezi nový projekt ČAS. Naše škola byla vybrána jako pilotní a jediná ve zlínském kraji.

Tohoto školení se zúčastnilo téměř 40 učitelů z celého zlínského kraje. Lektorkami byly Simona Uhříčková, Alena Kahánková a Iveta Rudová z Prahy za ČAS.

Náplní pětihodinového školení bylo představení nové atletické sady od firmy Jipast, seznámení s metodikou základních atletických disciplín a ukázka práce s dětmi v TV na 1. stupni.

Tímto bychom chtěly poděkovat žákům z 3. A za ochotu a pomoc při realizaci školení.

Simona Uhříčková a Alena Kahánková