Beseda s Policií ČR pro žáky 5. tříd

16. listopadu 2013 se pro žáky 5. tříd uskutečnila beseda s preventistkou Policie ČR v Uherském Hradišti paní Milenou Šabatovou na téma „Bezpečné chování.“ Obsahem přednášky byla trestní odpovědnost, (ne)bezpečný internet, nebezpečí spojená s používáním komunikačních prostředků  (internet, mobilní telefon….).
Snad se žáci z uvedených příkladů patřičně poučili.


Mgr. Miluše Hladká

metodik prevence pro 1. stupeň