Čtenářská dílnička

Mezi naše oblíbenné činnosti ve škole určitě patří čtenářské dílničky. To si doneseme z domu knihy, které právě čteme a v hodině čtení si v nich můžeme číst. Pak spolužákům doporučíme právě  tu svou knihu, protože .......