Deváťáci odešli z naší školy

V poslední den školního roku 2013/2014 ukončili školní docházku do ZŠ Sportovní žáci 9. ročníku. Spolu s vysvědčením si odnesli pamětní listy a snad i mnoho znalostí a pěkných vzpomínek.
Přejme jim, ať mají v životě úspěchy.