Dny zdravého životního stylu

V měsíci dubnu ředitel školy pravidelně vyhlašuje projekt zaměřený na zdravý životní styl, který doplňuje školní vzdělávací program naší školy Vzdělávání, sport a zdraví. Letos se konal ve dnech 19. – 21. dubna.

Žáci 1. stupně se zúčastnili řady sportovních aktivit (plavání, žonglování), výletů do přírody a preventivních programů. První třídy se dozvěděly o správném čištění zubů a navštívily Kovosteel.
Druháci a třeťáci se poučili o významu výběru stravy, o zásadách správného stolování a o etiketě. Třídy IV. A, B se zúčastnily preventivního programu Umění je nekouřit. Třídy V. A, B navštívily Slovácké muzeum, V. C hrad Buchlov.
Všichni páťáci si vyslechli přednášku paní Šabatové na téma právní vědomí. Pro žáky druhého stupně vyučující připravili výlety, exkurze, sportovní aktivity (plavání, laser game, posilovna) a přednášky.
Pro VII. B bylo připraveno bruslení s Jaroslavem Balaštíkem. Přednášky se týkaly témat jako je kyberšikana (VI. A, B, C), právní vědomí (VIII. A, B, C), výroba zdravých nápojů (VIII. B), zdravé stravy (VI. A, B, C).
Sedmáci navštívili Slovanské hradiště v Mikulčicích (VII. A, B) a Památník Velké Moravy ve Starém Městě (VII. C).
Pro třídu VI. C byla připravena exkurze do Sběrných surovin a program ve Slováckém muzeu.

Ve čtvrtek 20. dubna proběhla na celém 2. stupni akce Jak se zachovat, když ..... – teorie.