Einmal Eis, bitte. Znělo v Prostřední ulici v našem městě

Co myslíte : Dá se koupit v Uh.Hradišti zmrzlina německy? Umí prodavači cizí jazyky ke své profesi?
V Prostřední ulici to bravurně zvládá….
Nápad vyrazit do ulic a vyzkoušet si němčinu, se nám zpočátku tak úplně nezamlouval, nikdo si nebyl stoprocentně jistý svými schopnosti dorozumět se . Naše paní učitelka Mgr.Zdeňka Brehmerová nás ale uklidnila a řekla, že na to máme a že si můžeme užíti spoustu zábavy. Sebrali jsme tedy odvahu a jako první jsme to šli zkusit u prodavače zmrzliny v Prostřední ulici. Asi po pěti minutách nervozního postávání u okénka se zmrzlinou se první odvážlivec Vojta Vrba sebral a šel do akce. A výsledek ? Pan prodavač nás příjemně překvapil, rozuměl naší němčině a my jemu a hlavně zjistili, že nám to jde a že nás to dokonce i hodně baví. 

Byli jsme natolik nadšeni, že cestou zpět do školy jsme se už bezprostředně ptali kolemjdoucích na různé otázky . (Wie komme ich zur Sportschule, bitte? ). Někteří nám rozuměli a dokázali odpovědět, jiní sice rozuměli, ale hledali a vzpomínali na německá slovíčka a fráze, kombinovali němčinu s angličtinou, někteří se snažili domlouvat rukama, nohama a ten zbytek prostě zíral a krčil rameny . Do karet nám nahrával fakt, že zde bylo mnoho turistů, kteří sem přijeli za Kunovským létem . Všechno mělo tu správnou atmosféru . Nakonec jsme zjistili, že jsme vlastně velice dobří v dorozumívání, a že bychom se v cizině jistě neztratili!

Dominika Činčalová a Eliška Janíková