Etická výchova

Téma „Můžu se stát hrdinou?“ bylo tématem pro 4. ročníky. 
Besedy opět v rozsahu dvou dvouhodinovek byly zaměřeny na poznání a rozvíjení svých možností, schopností a dovedností, včetně dovedností odmítat špatné věci, ale i na rozvoj vnímavosti a schopnosti ocenit druhé ve třídě i v rodině.

Typ prevence: sociální, zdravotnická, závislostní

Mgr. Miluše Hladká

metodik prevence pro 1. stupeň


Pondělí v RELAXAČNÍM TÝDNU zahájili žáci 1. A besedou „Etická výchova“ – Moje rodina, pokračovali třídní recitační soutěží  o postup do ročníkového kola, kde se poroty zhostili žáci 6. B