Historie Uherského Hradiště

Ve čtvrtek 22. října besedovali třeťáci o založení a historii našeho města s PhDr. Blankou Rašticovou, historičkou Slováckého muzea. Dozvěděli se mnoho zajímavého o okolnostech založení města, jeho opevnění, historii a památkách. Brzy se všechny třídy vydají s paní doktorkou do města, kde si prohlédnou hradišťské památky ve skutečnosti.