Info o změně nastavení inkasa

Upozornění k platbám inkasem pro rodiče a zákonné zástupce strávníků

Česká spořitelna zruší ke 31.12.2018 stávající sběrný účet 0101126761 a svolení k inkasu již nastavila na účet školy 1545312359/0800.

Je tedy nutné, aby si změnili svolení k inkasu všichni, kteří mají účet u České spořitelny.

Tuto změnu, prosím nastavte tak, aby bylo možné 15. srpna 2018 stahovat inkasa pouze z nového účtu 1545312359/0800.

Děkujeme za pochopení.

Jana Waltherová, vedoucí školní jídelny