Informace o změně stravného

Upozornění ke zvýšení cen stravného v naší školní jídelně

S platností od 1. září 2018 dojde z důvodu rostoucích cen potravin ke zvýšení cen obědů v naší školní jídelně v jednotlivých kategoriích, a to následovně:
strávníci ve věku 7 až 10 let     … 26,--Kč,
strávníci ve věku 11 až 14 let   … 28,--Kč,
strávníci ve věku 15 a více let  … 30,--Kč.

Rodiče a zákonné zástupce dětí žádáme, aby si na svých účtech upravili výše limitů pro zálohové platby za obědy měsíčně, a to následovně:

strávníci ve věku 7 až 10 let   … minimálně na 570,--Kč,
strávníci ve věku 11 až 14 let … minimálně na 620,--Kč,
strávníci ve věku 15 a více let …minimálně na 660,--Kč.

Zvýšené platby poprvé proběhnou inkasem 15. srpna 2018 na měsíc září 2018.

Jana Waltherová, vedoucí školní jídelny