Jak přihlásit dítě k nám?

Jsme rádi, že vás zaujala naše nabídka.

Naše škola má třídy s běžnou výukou i s rozšířenou výukou tělesné výchovy (tzv. sportovní třídy). Školu mohou tedy navštěvovat všechny děti, a to z celého Uherského Hradiště i jeho okolí, pokud v požadované třídě je volné místo.
Přihlášku je možné podat kdykoliv a do kteréhokoliv ročníku, nejlépe je však docházku zahájit k začátku školního roku.
Do sportovních tříd, které jsou ve 3. až 9. ročníku, se mohou hlásit chlapci i dívky se zájmem o sport a sportování. Nejvhodnější pro nové žáky je však příchod do 6. ročníku (tedy současní páťáci), kdy se vytváří nové třídní kolektivy.

Vyberte si z daných možností příslušnou žádost a po konzultaci s vedením školy ji vyplňte a doručte (nejlépe přinést osobně) do školy. Informaci o přijetí Vám podáme ústně ihned, pak obdržíte písemné rozhodnutí o přijetí. O přestupu Vašeho dítěte do naší školy uvědomíme školu, kterou Vaše dítě doposud navštěvovalo.

 1. Přestup žáka do třídy s běžnou výukou (1. - 9. ročník)
  Do naší školy lze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte přestoupit kdykoliv během základního vzdělávání.
  K žádosti o přestup prosím přiložte kopii posledního vysvědčení (za poslední pololetí před přestupem) a kopii dokumentů informujících o případném výskytu zdravotního, výchovného, prospěchového nebo jiného problému dítěte (zejména poruch učení).

 2. Přestup žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy = sportovní třídy (3. – 9. ročník)
  Do těchto tříd lze přestoupit zpravidla na základě absolvování "výběru" zájemců o sportovní zaměření. Bližší informace k výběrům jsou uvedeny níže.
  K žádosti o přestup prosím přiložte kopii posledního vysvědčení (za poslední pololetí před přestupem) a kopii dokumentů informujících o případném výskytu zdravotního, výchovného, prospěchového nebo jiného problému dítěte (zejména poruch učení).

 3. Zápis dětí do prvního ročníku k povinné školní docházce
  Zápis se uskuteční  podle pokynů v záložce Zápis do 1. ročníku.


Výběr žáků do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Nabídku školy navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mohou využít všechny děti od 1. do 9. ročníku, které již aktivně sportují nebo které chtějí začít více sportovat. Tyto tzv. sportovní třídy mohou navštěvovat chlapci i dívky - samozřejmě i z nespádových obvodů školy, pokud to kapacita třídy dovolí.
Obsahem výuky tělesné výchovy je všestranná pohybová příprava. Škola přitom využívá všechna sportoviště, kterými je díky své unikátní poloze obklopena.
Rozšířená výuka tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku znamená navíc ke dvěma hodinám běžné tělesné výchovy také výuku plavání formou nepovinného předmětu. Od 3. do 9. ročníku pak rozšířená výuka tělesné výchovy znamená pět hodin tělesné výchovy týdně, přičemž hodina plavání každý týden zůstává.
Vzdělávání v naší škole navíc obsahuje dostatečně širokou nabídku různě zaměřených zájmových kroužků.
V rámci kvalitního fungování sportovních tříd spolupracuje škola s oddíly, např. 1. FC Slovácko, HC Uh. Hradiště, AC Uh. Hradiště, 1. SK Uh. Hradiště a dalšími.

Pro děti, které chtějí více sportovat již na 1. stupni, zřizuje škola již od 3. ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídu). Zájemci se musí zúčastnit „výběru“ do této sportovní třídy.
Pro děti na 2. stupni pak škola nabízí otevření další třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (druhé sportovní), a to od 6. ročníku. Všichni zájemci o tyto sportovní třídy v 6. ročníku - z jiných škol i navštěvující ZŠ UH Sportovní - se musí zúčastnit „výběru".
Na výběrech absolvují děti pod dohledem učitelů tělesné výchovy jednoduché testové baterie, které prověří jejich všeobecné pohybové předpoklady, které jsou nutné pro přijetí do sportovních tříd.
Pokud je to možné, je lepší (a škola k tomu bude při přijímání do sportovní třídy přihlížet) ještě před výběrem doručit do školy Žádost o přijetí do sportovní třídy. Obecně však platí, že na níže uvedené termíny "výběrů" se zájemci mohou dostavit přímo na daný čas (tedy bez předchozího oznámení škole).
O přijetí či nepřijetí žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy budou rodiče vyrozuměni zveřejněním na webových stránkách školy. Termín vyrozumění je závislý na datu "výběru", nejpozději však do 15. května daného školního roku.

Termíny a obsah výběrů do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 1/ Výběr do 3. ročníku (tedy pro současné "druháky") a ostatních ročníků 1. stupně: 29.04.2021

 • čtvrtek 29.04.2021, 14:00 - zájemci z 2. ročníku (1. skupina) ZŠ UH Sportovní 
 • čtvrtek 29.04.2021, 15:30 - zájemci z 2. ročníku (2. skupina) ZŠ UH Sportovní a zájemci z jiných škol 

Začátek proběhne vždy na atletickém stadionu (kancelář u cílové čáry). Vvzít s sebou vhodné sportovní oblečení a obuv. Výběr se koná za každého počasí!

Disciplíny - běh 50 m, skok z místa, opičí dráha na čas, běh 400 m.

 2/ Výběr do 6. ročníku (tedy pro současné "páťáky") a ostatních ročníků 2. stupně: 27. a 28.04.2021

 • ​úterý 27.04.2021, 14:00 - zájemci z V. A ZŠ UH Sportovní
 • úterý 27.04.2021, 15:15 - zájemci z V. B a V. C ZŠ UH Sportovní
 • středa 28.04.2021, 15:30 - zájemci z jiných škol

Začátek proběhne vždy na atletickém stadionu (kancelář u cílové čáry). Vzít s sebou vhodné sportovní oblečení a obuv. Výběr se koná za každého počasí!

Disciplíny - běh 60 m, skok z místa, basketbal (dribling, přihrávky), běh 600 m.

Důležitá upozornění:

Možná změna termínu v souvislosti s aktuální situací.

V případě zájmu nastoupit do sportovních tříd co nejdříve během aktuálního školního roku je možné podat žádost o přestup kdykoliv během školního roku. „Výběr“ v takovém případě proběhne individuálně.