Karneval na ledě

Zima ztrácí svou moc a pro naše žáky končí hodiny bruslení. Letošní tradiční loučení s ledem na zimním stadionu proběhlo v pátek 27. března a spousta originálních masek svědčila o tom, že přípravu děti a jejich rodiče opravdu nepodcenili. Během karnevalu si děti měly možnost vyzkoušet své bruslařské  dovednosti na šesti stanovištích, které pro ně připravili spolužáci z 5. A třídy. V závěru dovádění na ledě si 25 nejzajímavějších masek odneslo z ledu diplomy a drobné dárky. Velká pochvala však patří všem zúčastněným dětem a poděkování rodičům a příbuzným, kteří vytvořili početnou diváckou kulisu na vydařené akci.

Mgr. Alena Kahánková