KROUŽKY 2018/2019

Vážení rodiče.

Předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků na letošní školní rok.

  • Do jednotlivých kroužků můžete své dítě přihlásit prostřednictvím vyplněného a podepsaného zápisního lístku, který je přiložen. Zápisní lístek si mohou žáci vyzvednout také u třídního učitele nebo u vedoucích jednotlivých kroužků.
  • Rodiče nižších ročníků mohou přihlášení řešit s třídními učiteli na rodičovské schůzce, která se koná 11.9.2018.
  • Zápisní lístky je potřeba odevzdat do 12.9. 2018.
  • Kroužky zahájí svoji činnost od 17.9.2018.