KROUŽKY 2019/2020

Vážení rodiče.
Předkládáme Vám nabídku zájmových kroužků na letošní školní rok.

  • Do jednotlivých kroužků můžete své dítě přihlásit prostřednictvím vyplněného a podepsaného zápisního lístku, který je přiložen. Zápisní lístek si mohou žáci vyzvednout také u třídního učitele nebo u vedoucích jednotlivých kroužků.
  • Rodiče nižších ročníků mohou přihlášení řešit  s třídními učiteli na rodičovské schůzce, která se koná 10.9.2019.
  • Zápisní lístky je potřeba odevzdat do 13.9. 2019.
  • Kroužky zahájí svoji činnost od 16.9.2019.