Mikuláš ve 4.C

I v letošním roce naši třídu navštívil Mikuláš, sice jen donesl dárky a se svou družinou pak pokračoval ve své pochůzce k nižším ročníkům. My jsme si v dalších hodinách vyprávěli o sv. Mikuláši, vysvětlili zvyky, podívali se jak čerti řádi na Jarmeku ve Valašských Kloboukách a jak se liší rakouský krampus od našich čertů. Pak jsme se pustili do výzdoby na nástěnku na chodbu a do třídy.