Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů

Skvělého úspěchu v Odznaku Všestrannosti Olympijských vítězů dosáhl Radim Kuřina z IX. A. 
​12. května 2015 obsadil 1. místo v okresním kole v Uherském Brodě a zároveň i 1. místo v kole krajském, které se konalo 5. června 2015 ve Valašském Meziříčí.

Díky tomu postoupil na republikové finále, které se bude konat 11. – 12. 9. 2015 v Praze.

Blahopřejeme!


Výsledky najdete zde na oficiálních stránkách