Olympiáda v českém jazyce 2014/2015

       Ve čtvrtek 4. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 16 žáků
​9. ročníku
.
Práce řešitelů hodnotila porota ve složení – p.uč. E. Tomaštíková a p.uč. J. Novotná.
      Účastníci zhodnotili soutěžní úkoly především z mluvnice jako poměrně náročné. Hodnocení prací pro porotu nebylo rovněž jednoduché, protože výkony byly velmi vyrovnané. Do okresního kola, které bude probíhat na naší škole dne 12. 2. 2015, postupují dva soutěžící z 1. a 2. místa.

Přejeme jim, aby byli úspěšní a dobře reprezentovali naši školu.

Výsledky:

1. Červinka Adam, 9. A - 23 b
2. Zlomek David, 9. B – 22 b
3. Dvořanová Magdalena, 9. C – 21 b
    Pospíšilová Sára, 9. C – 21 b

Mgr. Eva Tomaštíková