Poznáváme Česko

Česká republika sice leží v srdci Evropy, ale my jsme si ji ve třídě položili na zem a seznamovali jsme se s jejím povrchem, kraji, velkými městy a s našimi sousedy. Také jsme se pomocí buzoly naučili poznávat světové strany a určit, kde je sever.