Poznáváme naše město - Uherské Hradiště

Dnes nás ve škole navštívila paní Blanka Rašticová, historička našeho města  - Uh. Hradiště. Stručně nám popovídala o vzniku a založení  našeho královského města. Dozvěděli jsme se, že jsme mezi městy jediná výjimka - pouze v Uherském Hradišti byla hned od počátku vybudována dvě náměstí - Masarykovo (Kunovice) a Mariánské (Staré Město). Do města tedy vedly 2 brány - kunovská a staroměstská. Ty se bohužel nedochovaly. Dochovala se však brána Matyášova, velmi malá a nenápadná, jelikož sloužila k úniku obyvatelstva před napadením města. To však nebylo vojensky nikdy dobyto. Hradby byly postaveny nejprve z hlíny a kmenů, později z kamene z buchlovských kopců.

Paní Rašticová nás navštívila 15. 10. 2019 a město Uherské Hradiště bylo založeno 15. 10. 1257 králem železným a zlatým -  Přemyslem Otakarem II. Tak třeba už proto si toto datum zapamatujeme.

V pondělí se budeme při prohlídce našeho města těšit na další zajímavosti!