Školní poradenské pracoviště

výchovný poradc​e - Mgr. Xenie Botková

​školní psycholog - Mgr. Ivona Martínková

metodikem prevence pro 1. stupeň - Mgr. Miluše Hladká
metodikem prevence pro 2. stupeň - Mgr. Vendula Vlachynská

kariérový poradce - Mgr. Yveta Opravilová

speciální pedagog - Mgr. Andrea Koníčková


RODIČE SI MOHOU PROSTUDOVAT DOKUMENT KE STAŽENÍ NÍŽE