Preventivní programy žáků 1. stupně

Tak jako každoročně navštěvují žáci druhých tříd budovu Policie ČR v Uherském Hradišti, tak se i v letošním školním roce uskutečnila 7.1. a 13.1.2015 pro naše druháčky beseda pod názvem „Policista je náš kamarád“ s Bc. Milenou Šabatovou, tiskovou mluvčí Policie v Uh. Hradišti. Kromě besedy, na níž byl dětem představen příslušník Policie ČR, jeho výstroj atd., děti navštívily vozový park, celu předběžného zadržení a prohlédly si kotce pro služební psy. Z besedy odcházely nejen poučeny, ale i obdarovány omalovánkami a s myšlenkou, že budou všichni policisté či psovodi.

8.1.2015 naopak Bc. Milena Šabatová přišla do naší školy, aby poučila páťáky o (ne)bezpečném internetu a nebezpečí spojená s používáním komunikačních prostředků.

Mgr. Miluše Hladká, metodik prevence pro 1. stupeň