Přišel k nám dnes Mikuláš...

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč,

mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas!

A než přišel, měli jsme čertovskou školu. Čertovská paní učitelka s čertovským programem.

Ale najednou se otevřely dveře a místo Mikuláše vtrhl do třídy samotný Lucifer (i paní učitelka se lekla) a chtěl vědět, kdo zlobil, ať se dobrovolně přizná. A přiznali se!! No však se podívejte, jak to u nás ve třídě dnes vypadalo.

Málem nám odnesli Lukáška, ale zachránil se tím, že přísahal na Mikulášovu kouzelnou berlu. Tak jsme zůstali všichni. Naši rozčertěnou náladu zklidnil film Sobík Niko. 

Taková škola by se nám líbila každý den!! Ale Mikuláš je, bohužel, jen jednou v roce.