Projektový den se školní psycholožkou a rodiči v 1. A

V návaznosti na projektový den, který proběhl  v říjnu 2013, se v pondělí 02.06.2014
konal druhý projektový den pro žáky 1. A třídy. Tento program  byl zaměřený na rozvoj třídního kolektivu, podporu soudržnosti a sounáležitosti.

Do této aktivity byli zapojeni i rodiče, kteří měli možnost poznat i ostatní děti, pozorovat je při činnostech v kolektivu a současně navázat užší spolupráci s třídní učitelkou svého dítěte a se školou.

Projektový den měl dvě části:

- dopolední byl určen pro děti

- odpolední pro rodiče společně s dětmi

O tom, že to bylo příjemné setkání, svědčí přiložené fotografie.

Mgr. Miluše Hladká