S hudbou proti drogám

to byl název akce, který se v pátek 14.11.2014 uskutečnil pro oba stupně naší školy. Program byl rozdělen do tří částí. První, nazvaná Z pohádky do pohádky, byla určena pro děti 1.-3.ročníku. Mezi písničkami se děti dozvěděly o nebezpečí alkoholu a kouření. Druhá část programu byla pro žáky 4.- 6.ročníku a třetí skupinu tvořili žáci 7.-9.tříd. Vystoupení dvou profesionálních hudebníků bylo věkově odstupňováno nejen výběrem písní, ale hlavně zdrojem informací z oblasti prevence, jako je užívání drog (kokain, LSD, marihuana, heroin, extáze), ale také se zmínili o nebezpečí onemocnění AIDS, mentální anorexií a bulimií. Mluvené slovo doprovázely kvalitní ukázky světově známých hudebníků, kteří drogám, alkoholu a AIDS podlehli.

Z programu, do něhož byli žáci aktivně zapojeni, si všichni odnesli nejen poučení, ale také příjemný hudební zážitek, za něhož aktérům děkujeme.

Mgr. Miluše Hladká + Mgr. Vendula Vlachynská