ŠD a slavíček

Rok se přehoupl a opět jsme se všichni sešli na pěvecké soutěži „Zazpívej Slavíčku“.

Konala se 1. března na ZŠ Jarošov a zúčastnilo se jí šest školních družin.
Zazněly písničky lidové i pohádkové.  
Reprezentovali nás:
Agáta Daníčková, Jiří Barák, Klára Krojzlová, Florián Pavelka a Daniela Habartová.
Přivezli jsme si dvě ocenění. V 1. kategorii získal Jiří Barák Čestné uznání, ve 2. kategorii si Daniela Habartová vyzpívala 2. místo.