ŠD - ATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Dne 3. června 2015 proběhla soutěž školních družin v atletickém trojboji (hod míčkem, skok z místa a běh). Soutěž uspořádala ŠD T. G. Masaryka v Mařaticích.

Naši školu reprezentovaly 4 děti: Štěpán Michalcio, Kateřina Škrabalová, Michal Bilavčík a Denisa Lačňáková. Umístili jsme se na 1. místě.

GRATULUJEME !!!