Škola v přírodě 3. A společně s 3. B

Penzion u Ráztoky, Rusava 19. – 23. 5. 2014

Rok se s rokem sešel a nastal ten čas,

kdy kufry, tašky, batohy balíme zas.

Rusava, Ráztoka, Grůň, svatý Hostýn, Grapy, Bukovina,

pro mnohé z nás, turistika, to je dřina.

Za hrnčířským řemeslem putujeme Rusavou,

luční kytky určujeme nad přehradou.

Od rána až do večera máme plno aktivit,

učitelé mají snahu svoje žáky unavit.

My se lehce nevzdáme, náporu se nepoddáme,

 křičíme, běháme, potají se chechtáme.

Poznáváme chaty blízké okolí, kudy učitelé nás tahají,

kdo pozorně trasy sleduje, ve fáborkáči zaručeně boduje.

Paní ze „Žabky“ jsme přivítali, celé odpoledne s přírodou si hráli,

v potoce jsme byli jako doma, vylezli jsme, až nám bylo zima.

Když se večer zešeřil a táborák  rozhořel,

písničky jsme zazpívali a špekáčky opékali.


Třídy 3. A a 3. B strávily příjemný týden na škole v přírodě.
​Od 19.5.2014 – 23.5.2014 jsme byly hosty Penzionu U Raztoky v Rusavě. Příjemné, téměř letní počasí nám dovolilo strávit většinu času v krásné přírodě Hostýnských vrchů. Prozkoumali jsme blízké okolí penzionu, navštívili jsme sv. Hostýn jako celodenní výlet. V obci Rusava jsme si prohlédli keramickou dílnu pana Vaculíka. Na závěr pobytu jsme absolvovali běh podle fáborků, kde jsme plnili úkoly na které jsme se v průběhu pobytu připravovali. Příjemným zpestřením byla návštěva paní Kraváčkové z ekologického centra ŽABKA. Pod jejím vedením děti plnily praktické úkoly přímo v přírodě. Zvláštní poděkování patří firmě HAMÉ a.s. za sponzorské dary, z kterých měly děti velkou radost. Děkujeme také rodičům, kteří podpořili naši akci příspěvky na odměny dětí v různých soutěžích.