ŠKOLNÍ DRUŽINA a vánoční dílničky

Ve čtvrtek 12.12.2013 proběhly  za pomoci paní učitelek v prostorách školy VÁNOČNÍ DÍLNIČKY pořádané naší školní družinou.

Děti si s rodiči vyráběly drobné vánoční ozdoby. Všichni pracovali s chutí a výrobky se jim podařily.

Našim setkáním jsme si zpříjemnili čas adventu.

Všem děkujeme za návštěvu a v novém roce přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů – kolektiv vychovatelek.