Třeťáci učí druháky....

A proč ne? Naše třída je umístěna kousek od třídy 3.B a často se vzájemně slyšíme. Naše paní učitelka zaslechla, jak třeťáci zpívají písničku na druhy souhlásek, a tak ji napadlo, že by nás to mohli naučit. Oslovila jejich paní učitelku, té se nápad také líbil a dílo bylo na světě!! Písnička se nám nejen líbí, ale hlavně lehce a hravě nám pomůže při osvojování učiva - psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Třeťáci, děkujeme, bylo to příjemné!!