Třeťáci znají své město dokonale

O tom, že je historie i současnost našeho města velmi zajímavá, jsme se dozvěděli při besedách s paní Rašticovou ze Slováckého muzea a také při zhlédnutí výstavy dějin města UH. Velmi nás zaujal model bývalého opevnění města a mnoho nového jsme se dozvěděli při sledování filmu.

Své znalosti jsme si nakonec ověřili při procházce s komentovaným výkladem Dr. Rašticové.