Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku ZŠ Sportovní

Ve webové komunikaci Bakaláři máte zprávu k umožnění „vzdělávací aktivity“ přímo ve škole pro žáky
1. až 5. ročníku ZŠ.

Prosíme o Vaši odpověď podle pokynů.

Děkujeme.

Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy