VÝSLEDKY EKOSOUTĚŽE 2012/2013

ZŠ Sportovní po dvou vítězstvích obsadila 2. místo v Ekosoutěži ve sběru papíru a elektrozařízení s Rudou Sběrňáčkem organizovanou Sběrnými surovinami v kategorii celkového množství odevzdaného papíru. Žáci naší školy odevzdali celkem 38 670 kg papíru, 325 kg železa a 2 988 kg elektromateriálu a překonali tak svůj loňský úspěch o 10 263 kg. Přesto byli překonáni žáky ZŠ Staré Město, kteří nasbírali neuvěřitelných 50 083 kg a mohli se tak radovat z vítězství. 3. příčka patří ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod /38 000 kg/. Celkově bylo do této soutěže zapojeno 51 škol. Zároveň byla k 10. červnu ukončena i školní soutěž tříd a jednotlivců.

Slavnostní vyhlášení školní soutěže proběhlo 26. června. Již tradicí se stalo, že žáci tří nejlepších tříd obdrželi dorty, 10 nejúspěšnějších sběračů sladkosti a dárky věnované firmou Sběrné suroviny.
Naše škola získala kromě finanční odměny za odevzdaný separovaný odpad /38 002,- Kč/ prémii 2 000,- Kč za 2. místo a dárky věnované sponzory soutěže. Ceny byly předány zástupcům škol v areálu Sběrných surovin a všichni si taktéž mohli prohlídnout celý areál a seznámit se s provozem. Dozvěděli se, že celkem bylo v soutěži odevzdáno úctyhodných 460 tun papíru, 22 tun elektromateriálu a 6 tun železa
Ze získané finanční částky byly zakoupeny ceny pro nejlepší třídy, zaplacena doprava dětí do Lešné a budou zakoupeny pomůcky pro výuku a sportování. Stejně jako v minulých letech jsme se rozhodli sponzorovat částkou 5 000,- Kč zvíře v ZOO Lešná. Pro další školní rok si naši nejlepší „sběrači“ vybrali opět lva pustinného. Obrovské poděkování patří všem /žákům, učitelům a rodičům/, kteří shromažďovali a odváželi druhotný materiál a podpořili tuto ekologickou aktivitu, která přispívá ke snaze nás všech chránit životní prostředí. Moc si vaší pomoci vážíme.

Mgr. Alena Kahánková